Sieti, sētiņas

Pretkurmju siets 1x10m

Preču cenas tiek norādītas, neieskaitot PVN

Piemērots kurmju apkarošanai dārzos, parkos, stadionos. Lieto gan mauriņam pirms sējas, gan pirms paklājzāliena uzlikšanas.