INSEKTIEM, GRAUZĒJIEM, UN KURMJIEM

MKDS Magnet Fly Banana Mušpapīrs

Preču cenas tiek norādītas, neieskaitot PVN

Mušu un citu lidojošu insektu izķeršanai.